هنگ کنگ

بلندترین هتل جهان

بلندترین هتل جهان با چهارصد و ده متر ارتفاع در جزیره هنگ کنگ واقع شده است ..
.
با کلیک روی 1+ از سایت ما حمایت کنید