درباره نجفدر

عکسهای زیبا از منطقه درشت از روستای نجفدر

عکسهای جالب و دیدنی از طبیعت و منطقه درشت روستای نجفدر

آشنایی با روستای نجفدر

دهی است از دهستان قزقانچای در بخش فیروزکوه شهرستان دماوند، در 42 هزارگزی مغرب فیروزکوه و 30 هزارگزی شمال جاده ٔ فیروزکوه به تهران.
.
با کلیک روی 1+ از سایت ما حمایت کنید