درباره آفریقای جنوبی

نیـلوفرهای غـول آسای آمازون

ویکتوریا آمازورنیکا نام بزرگترین گونه ی نیلوفر آبی در جهان است. این گل در آب های کم عمق حوزه ی رودخانه ی آمازون در جنوب امریکا شناور است. قطر هر کدام از برگ های این گل به 3متر می ر.
.
با کلیک روی 1+ از سایت ما حمایت کنید