پوتراجایا

پوتراجایا در یک نگاه

پوترا به معنای فرزند و جایا یه معنای موفقیت است. اين شهر در نزديكي پايتخت قرار دارد و پايتخت اداري مالزي محسوب می شود..
.
با کلیک روی 1+ از سایت ما حمایت کنید